10شاه کلید سخنرانی

مقالات

عوامل شکست در سخنرانی

حتما برایتان اتفاق افتاده که در سخنرانی پیروز نشوید و به خودتان افتخار نکنید. یعنی طوری در سخنرانی حاضر شدید که باعث شکست شما شده است. در ادامه چند اشتباه رایج که اکثرا خودآگاه یا ناخودآگاه آنها را انجام می دهیم را مطرح می کنم و مطمئنم که اگر این اشتباهات را درسخنرانی ا... ادامه متن